Tamilbold

நம் தாய்மொழி தமிழில் ...

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோப்புகளை யாருக்காவது Email  அனுப்ப வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் அதனை தனித்தனியாக அனுப்புவது என்பது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும...

How to create a zip file on computer in tamil? | கணினியில் Zip File -ஐ உருவாக்குவது எப்படி ?

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோப்புகளை யாருக்காவது Email  அனுப்ப வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் அதனை தனித்தனியாக அனுப்புவது என்பது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் .இதனை Zip File -ஆக மாற்றினால் எளிதாக அனுப்ப முடியும் ,மேலும் பாதுகாப்பானதாகவும் கோப்பின் அளவு குறைவானதாகவும் இருக்கும் .
  • முதலில் Zip file  ஐ உருவாக்குவதற்கு ஒரு Empty folder ஐ உருவாக்க வேண்டும் .                                                                                                                                  
  • இதில் Zip file ஆக மாற்ற வேண்டிய அனைத்து கோப்புகளையும் copy  செய்து paste செய்ய வேண்டும் .                                                                                         
  • பிறகு நாம் உருவாக்கிய folder  மீது Right click செய்து send to என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் .                                                                                                                             
  • பின்பு அதில் compressed (zipped )folder  என்பதை கிளிக்  செய்தால் Zip file உருவாகிவிடும் .                                                                                                                      
  • மேலும் 7-zip  , winzip  , winrar  போன்ற software களை பயன்படுத்தியும் Zip file ஐ உருவாக்க முடியும் .                                                                                                                                                                     

0 comments: